பச்சைப்பயறு பணியாரம் | Green Gram Paniyaram In Tamil | Healthy Snacks Recipe | Chathurthi Special |

பச்சைப்பயறு பணியாரம் | Green Gram Paniyaram In Tamil | Healthy Snacks Recipe | Chathurthi Special | #greengrampaniyaram … source

பஞ்சு போல மொறு மொறுனு மசாலா குழி பணியாரம் ! healthy snacks in tamil ! kuli paniyaram recipe in tamil

paniyaram ! kuzhi paniyaram ! paniyaram recipe ! paniyaram recipe in tamil ! easy breakfast recipe ! kuzhi paniyaram recipe ! breakfast recipes ! traditional … source